Te Papa Update – Ko Ngā Tūpuna

Te Papa and ngā whānau o Tainui Hui on 21 – 23 February 2020

From 21 to 23 February 2020 Te Papa through its Karanga Aotearoa Repatriation Programme is hosting a delegation of representatives from ngā whānau o Tainui waka.

The kaupapa for the hui is two-fold.  The first is to provide time on Rongomaraeroa (Te Papa’s National Marae) for the delegation to karakia, tangi and mihi with their tūpuna housed at Te Papa.  The remaining kaupapa is to discuss arrangements for the return of these tūpuna to Kāwhia at some time in the future.

Ko ngā tūpuna

These tūpuna have returned from overseas including a tamaiti uri rangatira (mummified infant child of rangitira whakapapa) taken from Hauturu Caves by Andreas Reischek in 1882, and two kōiwi tangata taken from Rākaunui by Henry Suter prior to 1906.

All tūpuna have returned home through the work of the Karanga Aotearoa Repatriation Programme and the Repatriation Advisory Panel.  The tamaiti uri rangatira returned in 2015 from the Weltmuseum Wien (Vienna), and the two kōiwi tangata from the Ubersee Bremen Museum in Germany in 2017.

He reta nā Te Kīngitanga

To follow it is important for Te Papa to acknowledge a letter we received from Te Tari o Te Kīngitanga dated 9 April 2019, which supports the return of all three tūpuna through Rākaunui Marae, who in turn appointed Sonny Albert McQueen to lead discussions with Te Papa.

Programme for 21 – 23 February 2020 

Friday morning 21 February  

 • 8 am – Delegation departs Hamilton for Te Papa. 
 • 5 pm – Friday evening – Delegation arrives at Takapūwāhia Marae in Porirua for pōwhiri, dinner, whakawhanaungatanga, and Karanga Aotearoa Repatriation Programme talk about their mahi to bring tūpuna home.

Saturday 22 February  

 • 5.30 am – Delegation travel from Takapūwāhia marae to Te Papa. 
 • 6 am – Pōwhiri at Te Papa – Karakia, tangi, and mihi with tūpuna. 
 • Wānanga kōrero re: return of tūpuna to Kāwhia.

Late morning. 

 • 11.30 am – Delegation returns to Takapūwahia marae for lunch.

Afternoon and evening. 

 • Wānanga kōrero continue re: return of tūpuna to Kāwhia.
 • 6 pm – Dinner

Sunday 23 February  

 • 7.30 am – Poroporoaki and return to Kirikiriroa.  Arrive in Hamilton about 6 pm.

Contacts:
Rākaunui marae
Sonny Albert McQueen
Email: pirairaka@gmail.com

Te Papa:
Te Herekiekie Herewini
Head of Repatriation
Email: teherekiekieh@tepapa.govt.nz
Mobile: 029 601 0090

Te Arikirangi Mamaku
Repatriation Coordinator
Email: tearikirangim@tepapa.govt.nz
Mobile: 029 601 0350

Ngāti Hikairo kaumātua Kingi Porima passes away

Ka rarapa te rauuira ki Kārewa
Ka hihiko ki Ngāiro
Ka kōwhā ki Hihikiwi
Ko Tamateuira tērā e hakahaka ana
e pūkanakana ana, e whēterotero ana!

Kua riro noa atu ki tua o pae kitea
Te matū o pēperekōu,
Te ngako o whakaiti,
Te ia o amokapua!

Ko Kīngi Michael Pōrima tērā, he ihuoneone, he ringa raupā, he kaumātua, he rangatira, he pou whirinaki mō te tini mō te mano.

I whānau mai, ā, i tupu ake ia i ngā tahatika o Kāwhia Moana, i ngā rekereke o ngā tūnohunohu, ngā koroheke, ngā rūruhi o Ngāti Hikairo.

Ko ōna hapū, ko Te Whānau Pani, ko Te Whānau-a-Te Ake, ko Ngāti Horotakere, ko Ngāti Te Mihinga, ko Ngāti Pōkaia, ko Ngāti Wai, Te Matewai, ko Ngāti Whatitiri, ko Ngāti Puhiawe.

He Tiamana mō Te Arataua, mō Waikato-Tainui, ā, he Tiamana mō Te Rūnanganui-o-Ngāti Hikairo.

I pakanga ai mō tōna iwi mō Ngāti Hikairo, hei hāpai ō, hei amorangi anō hoki. He toataua te koroheke nei mō tōna iwi, tae noa ki te tōnga o te rā!

E kore te puna roimata e memeha.
He manawa tuhatuha, he mata turuhia.

“Ehara i te tāne, he huia tūrae, he toroa whakakopa”

Claims Team – Progress Update

The Claims Team  received positive feedback from those that attended the  June hui-ā-iwi at Waipapa Marae – and believe it was a good to hear directly from Te Arawhiti / The Office of Treaty Settlements (OTS) . The message though was sobering. Both Te Arawhiti and the Claims Team advised attendees that Ngāti Hikairo claims would likely be “put on the shelf”  if they did not agree to be part of the Waikato-Tainui Remaining Claims Mandate Strategy.

Moka Apiti, Claims Manager and Chair of Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo, stated that the rūnanga did not have the capability to take on the Crown or Waikato-Tainui without “great personal and financial costs to individual members of Ngāti Hikairo”. Further, he affirmed that there is no political will to recognise Ngāti Hikairo independently outside of a “large natural grouping”.

As a result of the hui, the Claims Team have been asked to investigate what a Waikato-Tainui deal might look like and to further scope out possibilities for Ngāti Hikairo  progressing independently from Waikato-Tainui. The Claims Team are  expected to present this information back to the iwi at a series of consultation hui.

Details of the hui dates and venues will be posted once confirmed.

Message from the Chair

Te pakanga e, te pakanga e, e ora ana te mano o Ngāti Hikairo, e kore e mau te rongo e

E te iwi e Ngāti Hikairo, tēnā koutou katoa,

Firstly, on behalf of Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo and the Claims team we would like to thank the Waipapa Marae Trustees for hosting the wānanga over the weekend and secondly for everyone attending. It was a lot to take in over the 3 days and we covered so much packed with highlights and the conversations were jammed packed with positive kōrero about moving forward.

Please bear with us as we go through all the kōrero however in summary the key points for Ngāti Hikairo who attended were:

 • Te Mana Motuhake o Ngāti Hikairo we are an independent Iwi, part of the Rohe Pōtae, our rohe had been split by raupatu,
 • Our desire for self-determination, that fundamentally works for us and supports and maintains our independence without giving up our autonomy
 • The lack of a transparent process from the Crown, and the perception of “moving the goal posts”

As advised by Te Arawhiti, decisions about who the Crown settles with are political decisions furthermore, if Ngāti Hikairo chooses to not support / join the Waikato – Tainui mandate then all existing Ngāti Hikairo claims, will not be a priority as there is no political will to settle them anytime soon.

At the moment the Claims team is collating all the kōrero and summarising the notes from Te Arawhiti (Office of Treaty Settlements) and will be providing a series of recommendations to Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo.

Tērā ia ngā o Kāwhia ka wehe koe i a au e….Whakaurupā taku aroha nā ē……