Events

Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo Claims Wananga – 7th to 9th of June

Waipapa Marae Special General Meeting – Sat 10am 8 June 2019

Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo o Ngati Hikairo Annual General Meeting – Sun 9am 9 June 2019

Waipapa Marae Poukai – 12 March 2020