Marae

Marae associated with Ngāti Hikairo

The marae associated with Ngāti Hikairo are:

Marae Location
Waipapa Kāwhia
Mōkai Kāinga Kaipāpaka, Kāwhia
Hīona Tōrea
Kai Ewe Pirongia West Road, Ōpārau
Pūrekireki Kaipiha, Pirongia
Te Haona Kaha Pirongia

 

Waipapa Marae is the principal marae of Ngāti Hikairo.