Ngāti Hikairo kaumātua Kingi Porima passes away

Ka rarapa te rauuira ki Kārewa
Ka hihiko ki Ngāiro
Ka kōwhā ki Hihikiwi
Ko Tamateuira tērā e hakahaka ana
e pūkanakana ana, e whēterotero ana!

Kua riro noa atu ki tua o pae kitea
Te matū o pēperekōu,
Te ngako o whakaiti,
Te ia o amokapua!

Ko Kīngi Michael Pōrima tērā, he ihuoneone, he ringa raupā, he kaumātua, he rangatira, he pou whirinaki mō te tini mō te mano.

I whānau mai, ā, i tupu ake ia i ngā tahatika o Kāwhia Moana, i ngā rekereke o ngā tūnohunohu, ngā koroheke, ngā rūruhi o Ngāti Hikairo.

Ko ōna hapū, ko Te Whānau Pani, ko Te Whānau-a-Te Ake, ko Ngāti Horotakere, ko Ngāti Te Mihinga, ko Ngāti Pōkaia, ko Ngāti Wai, Te Matewai, ko Ngāti Whatitiri, ko Ngāti Puhiawe.

He Tiamana mō Te Arataua, mō Waikato-Tainui, ā, he Tiamana mō Te Rūnanganui-o-Ngāti Hikairo.

I pakanga ai mō tōna iwi mō Ngāti Hikairo, hei hāpai ō, hei amorangi anō hoki. He toataua te koroheke nei mō tōna iwi, tae noa ki te tōnga o te rā!

E kore te puna roimata e memeha.
He manawa tuhatuha, he mata turuhia.

“Ehara i te tāne, he huia tūrae, he toroa whakakopa”

Claims Team – Progress Update

The Claims Team  received positive feedback from those that attended the  June hui-ā-iwi at Waipapa Marae – and believe it was a good to hear directly from Te Arawhiti / The Office of Treaty Settlements (OTS) . The message though was sobering. Both Te Arawhiti and the Claims Team advised attendees that Ngāti Hikairo claims would likely be “put on the shelf”  if they did not agree to be part of the Waikato-Tainui Remaining Claims Mandate Strategy.

Moka Apiti, Claims Manager and Chair of Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo, stated that the rūnanga did not have the capability to take on the Crown or Waikato-Tainui without “great personal and financial costs to individual members of Ngāti Hikairo”. Further, he affirmed that there is no political will to recognise Ngāti Hikairo independently outside of a “large natural grouping”.

As a result of the hui, the Claims Team have been asked to investigate what a Waikato-Tainui deal might look like and to further scope out possibilities for Ngāti Hikairo  progressing independently from Waikato-Tainui. The Claims Team are  expected to present this information back to the iwi at a series of consultation hui.

Details of the hui dates and venues will be posted once confirmed.

Ngāti Hikairo Claims Wānanga 7th – 9th of June

E te iwi, e Ngāti Hikairo, tēnā koutou katoa. We are happy to inform you that we will be holding a wānanga for all Ngāti Hikairo tribal members from the 7th – 9th of June to discuss the Waikato – Tainui Claims Strategy and what this may entail for us.

The kaupapa for the weekend is:
7-9 June: Hikairo Claims Wānanga
8 June: Waipapa Marae Trustees Special General Meeting
9 June: Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo Hui-a-Iwi

Ngā manaakitanga
Moka Apiti
Chairperson
Te Rūnanganui o Ngāti Hikairo

Waipapa Marae Special General Meeting 8 June 2019

Waipapa Trustees SGM 8 June, 2019 at Waipapa Marae.

Waipapa Marae beneficiaries, tēnā koutou katoa:

10am – Waipapa Marae Trustees Special General Meeting
Review Charter
Re-establish Marae committee
Communication
Finances
Conflict of interest
Chattels

 

Ōpārau School

The Hikairo Claims would like to report that an application to landbank the Ōpārau School has been made to the Office of Treaty Settlements (OTS) on 9 November 2012. OTS acknowledged receipt of the applicationon 12 November 2012. OTS asked for endorsement from claimants of Wai 1112, Wai 1113, and Wai 2353 on 27 November 2012. The legal counsel provided endorsement and this was received and accepted by OTS on 29 November 2012.

The Hikairo Claims team went through a consultation process with the whānau directly related to the Ōparau school, support and endosement as to what process they would like to undertake was sought. After much consultation, inluding at the last wānanga, the decision was to allow the Hikairo Claims Team to lodge the Ōpārau school under the Rūnanganui-o-Ngāti Hikairo. This decison was endorsed by kaumātua and whānau affected by the alienation of the land the school stands on.

The process now, is that the land will be landbanked and will be part of the Ngāti Hikairo settlement negotiations on behalf of the whānau that it represents.