Kaawhia Aspirations Hui

This statement by Te Runanganui o Ngati Hikairo is about an ‘aspirations’ hui being held in Kawhia moana this weekend, 11 April.

– Te Runanganui o Ngati Hikairo has received no direct information about this hui other than seeing a post on Facebook.

– Te Runanganui prefers that the mana whenua of Kawhia moana run any hui about Kawhia moana, in Kawhia moana.
– We believe that mana whenua must set the agenda, and that we must be resourced to do so.
– If Ngati Hikairo were to hold a wananga about moemoea for the moana we would probably give it a Maori name.
– because of this, Te Runanga has opted not to attend the hui. We cannot support kaupapa where mana whenua are not setting the agenda.
– Like the hui run by Ngati Maniapoto in September last year, we encourage our people to support the position of the Runanga.
– Ma Ngati Mahuta a Ngati Mahuta e korero. We are tied strongly to Ngati Mahuta who are hosting this hui. We hope that they have the opportunity to express their rangatiratanga at this hui.
As Koro Henare Tuwhangai expressed in a wananga about the moana in 1982,   quoting Tawhiao:
“Kaore e tika ana te haere mai o te tangata, ka whakatu i tana mana ki runga i te whenua o tetehi tangata ke.” (Tawhiao)