Ngāti Hikairo kaumātua Kingi Porima passes away

Ka rarapa te rauuira ki Kārewa
Ka hihiko ki Ngāiro
Ka kōwhā ki Hihikiwi
Ko Tamateuira tērā e hakahaka ana
e pūkanakana ana, e whēterotero ana!

Kua riro noa atu ki tua o pae kitea
Te matū o pēperekōu,
Te ngako o whakaiti,
Te ia o amokapua!

Ko Kīngi Michael Pōrima tērā, he ihuoneone, he ringa raupā, he kaumātua, he rangatira, he pou whirinaki mō te tini mō te mano.

I whānau mai, ā, i tupu ake ia i ngā tahatika o Kāwhia Moana, i ngā rekereke o ngā tūnohunohu, ngā koroheke, ngā rūruhi o Ngāti Hikairo.

Ko ōna hapū, ko Te Whānau Pani, ko Te Whānau-a-Te Ake, ko Ngāti Horotakere, ko Ngāti Te Mihinga, ko Ngāti Pōkaia, ko Ngāti Wai, Te Matewai, ko Ngāti Whatitiri, ko Ngāti Puhiawe.

He Tiamana mō Te Arataua, mō Waikato-Tainui, ā, he Tiamana mō Te Rūnanganui-o-Ngāti Hikairo.

I pakanga ai mō tōna iwi mō Ngāti Hikairo, hei hāpai ō, hei amorangi anō hoki. He toataua te koroheke nei mō tōna iwi, tae noa ki te tōnga o te rā!

E kore te puna roimata e memeha.
He manawa tuhatuha, he mata turuhia.

“Ehara i te tāne, he huia tūrae, he toroa whakakopa”